Kooperatīvās sabiedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē