MNKC pētniecības projekts nr.12 «Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» 01.07.2017.-31.12.2018.

 

Pētījums īstenots MPKS "L.V.Mežs" sadarbībā ar SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" un LVMI "Silava" ar ERAF atbalstu, projekta "MNKC" ietvaros saskaņā ar 13.10.2016. noslēgto līgumu nr. 1.2.1.1/16/A/009 starp SIA "Meža nozares kompetences centrs"un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un aprobēt kompleksu sistēmu mežsaimniecības tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai, kas ietver mežaudzes topogrāfisko un tehnoloģisko raksturojumu un mežsaimniecības pakalpojumus jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, izmantojot mazgabarīta harvestera un forvardera tehnikas komplektu un aprīkojumu dažādu mežsaimniecisku darbu veikšanai.

 

«Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» VIDEO

 

Projekta starpposma atskaites:

I starpposma atskaite 01.07.2017.-30.09.2017.

II starpposma atskaite 01.10.2017.-31.12.2017.

III starpposma atskaite 01.01.2018.-31.03.2018.

IV starpposma atskaite 01.04.2018.-30.06.2018.

V starpposma atskaite 01.07.2018.-30.09.2018.

VI starpposma atskaite 01.10.2018.-30.12.2018.

Kopsavilkuma atskaite