Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai II

  • Drukāt

Kopējais finansējums  ir 175 000.00 EUR. Projektā ir iesaistīti trīs kooperatīvi : MPKS “L.V. Mežs”, MPKS “Mežsaimnieks” un MPKS “Mūsu mežs”. Plānotais minimālais konsultācju saņēmēja skaits ir 400 – gan juridiskas, gan fiziskas personas. Konsultācijas vienam gala labuma guvējam tiks sniegtas ne vairāk kā 1500 EUR vērtībā. Konsultācijas tiek sniegtas ne tikai kooperatīvā esošajiem biedriem, bet arī visiem citiem pārējiem interesentiem par meža apsaimniekošanas jautājumiem.