Mācību organizēšana un īstenošana

Kopējais apmācību pasākuma finansējums abiem projekta partneriem ir EUR  42 500, lielākā daļa apmācību kursu ar 100% ES līdzfinansējums. Projekta realizācijas laiks - 2019.gada aprīlis. Apmācību saņēmēji var būt lauksaimnieki, meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji - juridiskas vai fiziskas personas, kā arī personas, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē