Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

Kopējais konsultāciju pasākuma finansējums visiem projekta partneriem ir EUR  118 814, t.sk. 100% ES līdzfinansējums. Projekta realizācijas laiks līdz 2018.gada februāra beigām. Minimālais konsultāciju saņēmēju skaits projekta ietvaros – 122 meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji - juridiskas vai fiziskas personas, kā arī personas, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē.

 

 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē