Kooperatīvās sabiedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana

  • Drukāt

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē