MNKC pētniecības projekts nr.12 «Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» 01.07.2017.-31.12.2018.

 

Pētījums īstenots MPKS "L.V.Mežs" sadarbībā ar SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" un LVMI "Silava" ar ERAF atbalstu, projekta "MNKC" ietvaros saskaņā ar 13.10.2016. noslēgto līgumu nr. 1.2.1.1/16/A/009 starp SIA "Meža nozares kompetences centrs"un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un aprobēt kompleksu sistēmu mežsaimniecības tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai, kas ietver mežaudzes topogrāfisko un tehnoloģisko raksturojumu un mežsaimniecības pakalpojumus jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, izmantojot mazgabarīta harvestera un forvardera tehnikas komplektu un aprīkojumu dažādu mežsaimniecisku darbu veikšanai.

 

«Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» VIDEO

 

Projekta starpposma atskaites:

I starpposma atskaite 01.07.2017.-30.09.2017.

II starpposma atskaite 01.10.2017.-31.12.2017.

III starpposma atskaite 01.01.2018.-31.03.2018.

IV starpposma atskaite 01.04.2018.-30.06.2018.

V starpposma atskaite 01.07.2018.-30.09.2018.

VI starpposma atskaite 01.10.2018.-30.12.2018.

Kopsavilkuma atskaite

 

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai II

Kopējais finansējums  ir 175 000.00 EUR. Projektā ir iesaistīti trīs kooperatīvi : MPKS “L.V. Mežs”, MPKS “Mežsaimnieks” un MPKS “Mūsu mežs”. Plānotais minimālais konsultācju saņēmēja skaits ir 400 – gan juridiskas, gan fiziskas personas. Konsultācijas vienam gala labuma guvējam tiks sniegtas ne vairāk kā 1500 EUR vērtībā. Konsultācijas tiek sniegtas ne tikai kooperatīvā esošajiem biedriem, bet arī visiem citiem pārējiem interesentiem par meža apsaimniekošanas jautājumiem.

 

 

Mednieku spēka takas izveide

 

 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Mācību organizēšana un īstenošana

Kopējais apmācību pasākuma finansējums abiem projekta partneriem ir EUR  42 500, lielākā daļa apmācību kursu ar 100% ES līdzfinansējums. Projekta realizācijas laiks - 2019.gada aprīlis. Apmācību saņēmēji var būt lauksaimnieki, meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji - juridiskas vai fiziskas personas, kā arī personas, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

 

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

Kopējais konsultāciju pasākuma finansējums visiem projekta partneriem ir EUR  118 814, t.sk. 100% ES līdzfinansējums. Projekta realizācijas laiks līdz 2018.gada februāra beigām. Minimālais konsultāciju saņēmēju skaits projekta ietvaros – 122 meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji - juridiskas vai fiziskas personas, kā arī personas, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē.

 

 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē