Par mums

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “L.V.Mežs” (MPKS L.V.Mežs) 2013. gadā 12. martā nodibināja piecpadsmit dibinātāji, kura bija viena no pirmajām Latvijā tieši mežsaimniecības jomā.
MPKS L.V.Mežs reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar 2013. gada 26. martu.

 
MPKS L.V.Mežs dibināšanas mērķis ir:

  • radīt pašiem meža īpašniekiem piederošu saimniecisku struktūru, kas nodrošinās kooperatīvās sabiedrības biedru meža un citu īpašumu kopīgu apsaimniekošanu, apsaimniekošanas rezultātā iegūtās produkcijas tālāku realizāciju, dodot iespēju labāk aizstāvēt savas intereses koksnes un citas produkcijas tirgū;
  • piegādāt kooperatīvās sabiedrības biedriem nepieciešamās iekārtas, inventāru un materiālus;
  • sniegt nepieciešamos pakalpojumus, iesaistot profesionālus darbiniekus un modernas tehnoloģijas.

 

Uzdevumi:

  1. nodrošināt biedru meža īpašumos iegūtās produkcijas realizāciju par izdevīgākajām cenām;
  2. sniegt meža apsaimniekošanas pakalpojumus;
  3. organizēt biedru apgādi ar meža īpašumu apsaimniekošanai nepieciešamajiem materiāliem un citiem ražošanas līdzekļiem;
  4. konsultēt un apmācīt biedrus par viņu meža īpašumu ilglaicīgu un videi draudzīgu apsaimniekošanu, ar iespēju piesaistīt Eiropas Savienības vai valsts finansējumu meža īpašumu apsaimniekošanai;
  5. realizēt pasākumus un projektus, ar mērķi nodrošināt ilglaicīgu un ekonomiski izdevīgu sabiedrības biedru īpašumu apsaimniekošanu un realizēšanu.

 

Informācija par sniegtiem MPKS L.V.Mežs pakalpojumiem pieejama sadaļā: PAKALPOJUMI