Par mums

 

 

 

Fakti par kooperatīvo sabiedrību uz 2016.gada 19.decembri:

 • Mūsu biedru skaits ir sasniedzis 104
 • Apsaimniekojam 3825 ha meža zemes
 • Esam uzrakstījuši 17 koorperatīva biedriem projektus ES finansējuma piesaistei jaunaudžu kopšanai, baltalkšņu nomaiņai un lauksaimniecības zemju apmežošanai

 


 

Fakti par kooperatīvo sabiedrību uz 2015.gada 1.septembri:

 • Mūsu biedru skaits ir sasniedzis 43
 • Apsaimniekojam 1150 ha meža zemes
 • Uz šo brīdi esam snieguši mežizstrādes pakalpojumus 12 meža īpašumos – gan kooperatīva biedru, gan citu meža īpašnieku
 • Esam uzsākuši mežizstrādes darbus Kurzemē
 • 2015. gadā realizējām četru apmācību projektus, noorganizējot apmācības par sekojošām tēmām – meža atjaunošana, mazvērtīgo mežaudžu kopšana, augošu koku un kokmateriālu uzmērīšana, kā arī medniekiem par higiēnas un pārtikas drošības jautājumiem
 • Aktīvi darbojamies Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā
 • Esam uzsākuši sniegt jaunu pakalpojumu saviem biedriem – lauksaimniecības zemju iznomāšana un nomas līguma uzraudzība

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakti par kooperatīvo sabiedrību uz 2014.gada 1.oktobri:

 • Biedru skaits – 29

 • Apsaimniekojamā meža zemes platība – 770 hektāri

 • Pavasarī sagatavojām augsni un apstādījām 23 ha meža platības

 • Sakārtojām 2.8 km meža ceļa, no kuriem 800 m tika uzbūvēti no jauna

 • Kopšanas cirtes sastāda lielāko īpatsvaru mežizstrādē

 • Esam realizējuši 3 apmācību projektus, noorganizējot 6 apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē strādājošiem un medniekiem.

 • Kopumā apmācīti 53 interesenti

   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakti par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “L.V.Mežs”:

 • MPKS “L.V.Mežs” 2013.gada 12.martā nodibina pieci dibinātāji

 • MPKS “L.V.Mežs” reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2013.gada 26.martā

 • Līdz 2013.gada beigām Sabiedrībā ir jau 18 biedri

 • Uz 2014.gada 1.aprīli Sabiedrībā ir 19 biedri un tiek apsaimniekoti 646 hektāri meža platības