No 2019.gada 1.oktobra iespējams pieteikties Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstam INOVĀCIJU UN JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDEI LAUKSAIMNIECĪBĀ

Lauku atbalsta dienests (LAD) no   2019.GADA 1.OKTOBRA LĪDZ 2019.GADA 1.NOVEMBRIM izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma "SADARBĪBA"   apakšpasākumā   "ATBALSTS JAUNU PRODUKTU, METOŽU, PROCESU UN TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDEI" [vairāk informācijas šeit].

 

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

 

Plašāka informācija pieejama šeit.

 

Jaunākās ziņas