No 2019.gada 1.oktobra Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai MEŽSAIMNIECĪBĀ

PIEEJAMAIS ATBALSTS MEŽSAIMNIECĪBĀ NO 2019.GADA 1.OKTOBRA LĪDZ 2019.GADA 30.DECEMBRIM:

- apakšpasākumā   “MEŽA IEAUDZĒŠANA” [vairāk informācijas šeit]  varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.

- apakšpasākumā   "MEŽA UGUNSGRĒKOS UN DABAS KATASTROFĀS IZNĪCINĀTU MEŽAUDŽU ATJAUNOŠANA" [vairāk informācijas šeit]   atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa - vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi.

 

NO 2019.GADA 1.OKTOBRA LĪDZ 2019.GADA 1.NOVEMBRIM:

-apakšpasākumā   "MEŽA UGUNSGRĒKU, KAITĒKĻU UN SLIMĪBU MONITORINGA IEKĀRTU UN SAKARU APRĪKOJUMA IERĪKOŠANA UN UZLABOŠANA" [vairāk informācijas šeit]. Pasākumā var veikt ugunsnovērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu.

 

 Plašāka informācija pieejama šeit.

Jaunākās ziņas