Simtgades zaļumballes svētki un Mednieku spēka takas atklāšana Inčukalnā 2018.gada 11.augustā!

Vēja spārniem paskrējis gads un šobrīd tuvojas finišam kāda skaista un vajadzīga projekta* realizācija.

Mednieku spēka taka – mūsu vēlme radīt vietu, kur ienirt cilvēka praktiski neskartā vidē, tikai dažus soļus no visaptverošās ikdienas steigas.                                 .

 

 

 

 

 

 

Nav jau gara šī mūsu taka, bet interesanta un daudzveidīga gan. Mums ir iespēja pieskarties vēsturei, jo taka vijas gar pirmā pasaules kara ierakumu līniju.

Varam apbrīnot ozolu un egļu varenumu, jo taka mūs aizved pie dižkoka izmēra eglēm un pavisam netālu no takas kuplo arī varenā Kārļzemnieku dižegle.

 

Mūsu prieks un arī problēma būvniecības gaitā – ūdeņi. Ja taka priecē ar pieciem tiltiem un laipām, tad stāvlaukuma būvniekiem nācies krietni pacīnīties, lai novirzītu avotu spēku vēlamajā virzienā. Stalšēnupīte, avoti un avoksnāji ir Gaujas ielejas kāplēs redzamie mitrāju veidi.

Mums ir arī savs kāpjošais avotiņš pie Aukstā dīķa, caur kuru pie Velnalas tek Stalšēnupīte. Un kur tad vēl ūdensputnu ģimenītes, kuras laiski plunčājas bebru uzpludinātajā Stalšēnupītes “ūdenskrātuvē”, stirniņas, kuras izdosies sastapt pacietīgam vērotājam un daudzi citi meža iemītnieki, kuru mājas ir mūsu taka.

Tas protams nav viss, ko ieraudzīsiet mūsu Mednieku spēka takā.

 

Visi laipni aicināti uz pasākumu Inčukalna medību pilī 2018. gada 11.augustā, kad atklāsim Mednieku spēka taku un lustēsimies Simtgades zaļumballē!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Projekts tiek realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai» apakšpasākuma  «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» līdzfinansētā projekta Nr. 17-04-AL32-A019.2201-000015 ietvaros.

 

 

 

Jaunākās ziņas