IIN izmaiņas saistībā ar atbalsta maksājumiem

IIN likuma pārejas noteikumu 94.punkts nosaka, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā neiekļauj 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Tas nozīmē, ka līdz 2023.gadam (ieskaitot) LAP pasākumu un Natura 2000 ietvaros saņemtās summas ar IIN netiek apliktas.

 

Vairāk info: www.la.lv

Jaunākās ziņas