PEFC grupas sertifikāts arī mums

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība L.V.Mežs spērusi pirmos soļus meža apsaimniekošanas sertifikācijā atbilstoši PEFC standartam. Lai radītu iespēju kooperatīva biedriem sertificēt savus meža īpašumus, izveidota meža īpašnieku sertifikācijas grupa. Šobrīd grupā apvienoti 6 meža īpašnieki un to meža īpašumi. Novembra sākumā notika pirmais audits par mežu apsaimniekošanas atbilstību PEFC Mežu apsaimniekošanas standarta Latvijai prasībām. Sertifikācijas institūcijas “Vides kvalitāte” auditori apmeklēja meža īpašumus dabā un pārliecinājās par to apsaimniekošanas kvalitāti, kā arī tika pārbaudīta dokumentācija kooperatīvās sabiedrības birojā. Meža apsaimniekošana novērtēta pozitīvi un sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte” apliecinājusi kooperatīvās sabiedrības darbības atbilstību PEFC Mežu apsaimniekošanas standarta prasībām. MPKS “L.V.Mežs” izsniegts sertifikāts, kura apliecinātā joma ir ilgtspējīga mežu apsaimniekošana meža īpašnieku grupai.  Sertifikāts piešķirts 2017.gada 7.novembrī un tas derīgs līdz 2022.gada 6.novembrim.

 

MPKS “L.V.Mežs” cer realizēt pirmos kokmateriālu kubikmetrus no PEFC sertificētiem mežiem jau šogad. Laiks rādīs cik liela būs no sertificētiem mežiem iegūtu kokmateriālu labākas cenas priekšrocība apaļkoku sortimentu tirgū, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka sertificētai koksnei priekšroku dod granulu ražotāji meža biomasas ilgtspējības kritēriju nodrošināšanai.

 

Nākotnē kooperatīva biedriem ir iespēja brīvprātīgi iesaistīties ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikācijā, kļūstot par “L.V.Mežs” meža īpašnieku grupas biedriem. Par grupas biedru var kļūt, uzņemoties saistības un parakstot Vienošanos ar kooperatīvo sabiedrību par PEFC Meža īpašnieku grupas sertifikāciju. Kļūstot par grupas biedru meža īpašniekam jāapņemas saimniekot savā mežā atbilstoši normatīvajiem aktiem un PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartam Latvijai, realizēt sertificētā meža īpašumā iegūtos kokmateriālus izmantojot MPKS “L.V.Mežs” pakalpojumus, ievērot “L.V.Mežs” mežu īpašnieku grupai izstrādātās procedūras un citus atrunātos noteikumus.

MPKS “L.V.Mežs”, sertificējot savu biedru mežus apliecina, ka privātie meži kooperatīvajā sabiedrībā tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi ar tālredzīgu skatu nākotnē.

 

 

 

 

Jaunākās ziņas