Pieejams atbalsts mežsaimniecībā no 2016. gada 15. decembra līdz 2017. gada 16.janvārim

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" . Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 15. decembra līdz 2017. gada 16.janvārim, pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 7 miljoni eiro.

 

Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:

  • Apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.
  • Apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Kopējais pieejamais finansējums ir 0,5 miljoni eiro.

 

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" -"Projekti un investīcijas".

Lauku atbalsta dienests informē, ka tiem atbalsta pretendentiem, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), lēmumus par projekta apstiprināšanu paziņos elektroniski EPS, nosūtot atbalsta pretendentiem paziņojumus uz epastu par pieņemto lēmumu.

Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

 

Jaunākās ziņas