Sniedzam bezmaksas konsultācijas meža īpašniekiem

Sadarbojoties trīs mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - L.V.Mežs, Mežsaimnieks un Vidzeme tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai" projekts. Tā ietvaros tiek nodrošināti bezmaksas konsultāciju pakalpojumi meža īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām, vai to pārstāvjiem. Kopējais budžets konsultāciju sniegšanai – EUR  118814,00. Projekts jāīsteno līdz 2018.gada martam.

 

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jaunākās ziņas