ES projektu iesniegšanas 2.kārta ir atvērta no 2016.gada 27.jūnija līdz 2016.gada 27.jūlijam.

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ir ievietots sludinājums par meža pasākumu projektu pieņemšanu laika periodā no 2016.gada 27.jūnija līdz 2016.gada 27.jūlijam.
Ņemot vērā to, ka ir pamainījušies kritēriju punkti, lai pretendētu uz atbalstu, tad vajadzētu iesniegt atkārtoti visiem tiem biedriem projektus, kuri iepriekšējā kārtā palika "aiz svītras", kā arī esam apzinājuši biedrus, kuriem nepieciešami jauni projekti un pie tā pašlaik strādājam.


Tomēr, ja kādam ir idejas par projekta nepieciešamību, zvaniet, rakstiet, jo projektus jāsāk sagatavot jau tagad, lai Meža dienests paspētu saskaņot MAPus.

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-ieaudzesana-230

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-4-meza-ugunsgrekos-un-dabas-katastrofas-iznicinatu-mezaudzu-atjaunosana-231

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-5-ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologisksas-vertibas-uzlabosanai-232

 

 

 

 

Jaunākās ziņas