Biedru kopsapulces darba kārtība

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

                             L.V.Mežs


                                                                 Biedru kopsapulces

                                                                      darba kārtība

 

 

2016.gada 9.aprīlī pl.11.00 “Kārļzemnieki”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads notiks kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce ar sekojošu darba kārtību:

1.Jauno biedru apstiprināšana
2.Paveiktais 2015.gadā

3.2015.gada pārskata apstiprināšana

4.2016.gada darba plāns un tāme, to apstiprināšana

5.Kooperatīvās sabiedrības darba organizēšana nākamajā darbības periodā

6.Statūtu izmaiņas

7.Valdes un revīzijas komisijas pārvēlēšana

8.Projekta sagatavošana pasākumam “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”

9.Meža sertifikācija, biotopi

10.Aktuālā informācija

Jaunākās ziņas