Meža biotopu instruments

Biedrība Latvijas biomasas asociācija „LATbio" izstrādājusi "Meža biotopu instrumentu", lai pārliecinātu gala biomasas (to starp granulu) patērētājus, ka biomasa no Latvijas mežiem iegūtā ilgtspējīga veidā. Tā netiek iegūta no dabas vērību aizsardzībai vērtīgam teritorijām - biotopiem.

Šo "Meža biotopu instrumentu" atļauts lietot tikai un vienīgi fiziskām\juridiskam personām, kuras pašas nav koksnes granulu ražotājas, bet kuras veic izejmateriāla (sķelda, skaidas, mizas, apaļkoksne, atgriezumi) piegādes tām personām, kurām ir noslēgts "Meža biotopu instrumenta" līgums ar Latvijas biomasas asociāciju LATbio. Ar šo instrumentu meža īpašniekam ir iespēja pārliecināties vai viņa mežā ir potenciāli iespējams biotops.

Meklēt datubāzē pēc zemes vienības kadastra numura var šeit-->http://latbio.lv/MBI/search_db

Jaunākās ziņas