Jauns pakalpojums-lauksaimniecības zemju apsaimniekošana

2015.gada vasaras sākumā Kooperatīvā sabiedrība uzsāka sniegt saviem biedriem pakalpojumu, kas saistīts ar meža īpašniekam piederošo lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu.  Tiem biedriem, kuru īpašumā ir lauksaimniecības zeme, kura netiek pienācīgi apsaimniekota, atrodam nomnieku, kurš vēlas apsaimniekot lauksaimniecības zemi, palīdzam sagatavot un noslēgt nomas līgumu, kā arī uzraugam nomas līguma realizācija, t.i., visus jautājumus, kas ir saistīti ar nomas līguma izpildi, mēs risinām mūsu biedru vietā.
Esam gandarīti, ka jau esam noslēguši pirmo līgumu. Līgums noslēgts Mālpils novadā par mūsu kooperatīva biedra lauksaimniecības zemes vairāk nekā 70 ha platībā apsaimniekošanu. Šobrīd tiek gatavots nākamais līgums – aptuveni 50 ha lauksaimniecības zemes iznomāšanai.

Jaunākās ziņas