Tiek rīkotas bezmaksas apmācības Inčukalnā un Kuldīgā (2015)

Meža īpašnieki, meža nozarē strādājošie un mednieku kolektīvu biedri marta, aprīļa un maija mēnešos tiek aicināti apmeklēt mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “L.V.Mežs” rīkotās bezmaksas apmācības Kuldīgā un Inčukalna novadā par zemāk minētajām tēmām. Pirmajā apmācību dienā notiks teorētiskās apmācības, bet otrajā – praktiskās apmācības.

 

Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana– 26.-27.marts Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 23.martam.

Apmācību laikā Jūs iegūsiet zināšanas par meža resursu izmantošanu, kokaudžu struktūru, to krāju un kvalitāti, neproduktīvu un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu ar produktīvām mežaudzēm. Lektors – Jānis Iesalnieks, Dienvidkurzemes virsmežniecība.

 

Meža atjaunošana– 9.-10.aprīlis Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 7.aprīlim.

Apmācību laikā Jūs uzzināsiet informāciju par dažādām meža atjaunošanas metodēm, to pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. Tāpat informēsim par piemērota stādām materiāla izvēli un tā iegādes iespējām Latvijā. Praktisko nodarbību laikā tiks demonstrēti meža atjaunošanā izmantojamie instrumenti. Lektors - Sigita Vaivade, meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants”.

 

Kokmateriālu sagatavošana – 16.-17.aprīlis Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 13.aprīlim.

Apmācību laikā Jūs iegūsiet zināšanas par optimālu sortimenta sagatavošanu cirsmā - kokmateriālu sagarināšanu, vērtēšanu un sortimentu uzmērīšanu, kā arī koksnes vainu noteikšanu. Tiks apskatītas augošu koku uzmērīšanas metodes un instrumenti, kā arī koku augstuma noteikšana, metodes, instrumenti. Lektori – Solvita Krodziniece, Artūrs Cīrulis, Ogres tehnikums.

 

Medību jautājumi16.-17.maijs Inčukalnā, 29.-30.maijs Kuldīgā. Pieteikšanās uz Inčukalna apmācībām līdz 12.maijam, uz Kuldīgas apmācībām – 26.maijam.

Apmācības mērķis ir zināšanu papildināšana par savvaļas dzīvnieku slimību, medījuma gaļas higiēnas un pārtikas drošības jautājumiem, pareizu medību produkcijas pirmapstrādi un uzglabāšanu. Lektori – Ilze Plīkša, Evita Leitāne, Pārtikas un veterinārais dienests.

 

Apmācības par pirmajām trīs tēmām būs bezmaksas.

Par Medību jautājumu apmācībām būs jāmaksā 10 EUR. Pēc šīm apmācībām klausītājiem tiks izsniegta izziņa, ka viņi tiks reģistrēti Pārtikas un veterinārā dienesta datu bāzē kā attiecīgā kursa apguvēji.

 

Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var zvanot pa telefonu 29448967 (Aiga) vai rakstot e-pastu uz adresi aiga.smiltane@lvmezs.lv

Informācija pieejama arī mūsu mājas lapā www.lvmezs.lv

 

Lejuplādēt apmācību grafikus:

 

                                   

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Jaunākās ziņas