Pabeigta pirmo arodapmācību projektu realizācija

Šā gada vasaras mēnešos esam čakli pastrādājuši, realizējot apmācību projektus ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu. Kopumā realizētas 6 apmācības Inčukalnā un Kuldīgā par jaunaudžu kopšanas, mazvērtīgo audžu nomaiņas un medījumu higiēnas jautājumiem. Kuldīgā apmācību realizācijā lielu atbalstu mums sniedza biedrība “Meža konsultants”.
Bez maksas apmācīti 53 meža īpašnieki, meža nozarē strādājošie vai mednieki, turklāt daži apmācību dalībnieki apmeklēja divas vai pat visas trīs apmācību tēmas. Kā mums gāja šeit.

 

Šobrīd Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis jaunu projektu iesniegšanas kārtu uz iepriekš minēto apmācību realizēšanu ar ES finansējuma atbalstu, un mēs arī šoreiz plānojam iesniegt projektus, kuru ietvaros apmācības notiks marta, aprīļa un maija mēnešos. Jaunāko informāciju par iespējām pieteikties šīm apmācībām varēs uzzināt mūsu mājas lapā, kā arī mūsu Facebook un Twitter kontos.

 

                             

 

   

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

 

Jaunākās ziņas