Bezmaksas apmācības Inčukalna novadā un Kuldīgā

Meža īpašnieki, meža nozarē strādājošie un mednieku kolektīvu biedri jūlija, augusta un septembra mēnešos tiek aicināti apmeklēt mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “L.V.Mežs” rīkotās bezmaksas apmācības Inčukalna novadā un Kuldīgā. Pirmajā apmācību dienā notiks teorētiskās apmācības, bet otrajā – praktiskās apmācības.

Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana – 8.-9.augusts Inčukalnā, 6.-7.augusts Kuldīgā.
Apmācību laikā Jūs iegūsiet zināšanas par meža resursu izmantošanu, kokaudžu struktūru, to krāju un kvalitāti, neproduktīvu un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu ar produktīvām mežaudzēm.
Mežaudžu kopšanas pamati18.-19.jūlijs Inčukalnā, 23.-24.jūlijs Kuldīgā.
Apmācību laikā Jūs uzzināsiet informāciju par meža apsaimniekošanas ciklu un mežaudžu parametriem, to noteikšanas metodēm, kā arī mežaudžu kopšanas pamatprincipus jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, darba paņēmienus mežaudžu kopšanā, pielietojamo tehniku un aprīkojumu mežaudžu kopšanā. Būs arī neliels ieskats darba aizsardzības jautājumos.
Medību jautājumi16.-17.augusts Inčukalnā, 19.-20.septembris Kuldīgā.
Apmācības mērķis ir zināšanu papildināšana par savvaļas dzīvnieku slimību, medījuma gaļas higiēnas un pārtikas drošības jautājumiem, pareizu medību produkcijas pirmapstrādi un uzglabāšanu. Apmācības par pirmajām divām tēmām būs bezmaksas. Noklausoties tēmu Mežaudžu kopšanas pamati apmācāmie varēs doties uz Ogres Valsts tehnikumu, lai nokārtotu eksāmenu un saņemtu motorinstrumentu vadītāja apliecību. Par Medību jautājumu apmācībām būs jāmaksā 10 EUR. Pēc šīm apmācībām klausītājiem tiks izsniegta izziņa, ka viņi tiks reģistrēti Pārtikas un veterinārā dienesta datu bāzē kā attiecīgā kursa apguvēji. Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var zvanot pa telefonu 29448967 (Aiga) vai rakstot e-pastu uz adresi aiga.smiltane@lvmezs.lv

Lejuplādēt apmācību grafikus:

  1. Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana Inčukalnā
  2. Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana Kuldīgā
  3. Mežaudžu kopšanas pamati Inčukalnā
  4. Mežaudžu kopšanas pamati Kuldīgā
  5. Medību jautājumi Inčukalnā
  6. Medību jautājumi Kuldīgā

 

                                   

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Jaunākās ziņas