Sācies mežu ugunsnedrošais periods

Ik gadu, nokūstot sniega segai, valsts teritorijā sākas lielā epidēmija – pērnās zāles dedzināšana, kas nereti pāriet meža ugunsgrēkā. Lielākais mežu ugunsgrēku cēlonis ir cilvēka nolaidība, vienaldzība un slinkums. Valsts meža dienests ir noteicis, ka ar 17.aprīli visā Latvijas teritorijā  sākas meža ugunsnedrošais periods. Līdz ar to meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem šajā periodā ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Neievērojot aizliegumus un ierobežojumus, var tikt piemērota administratīvā, civiltiesiskā vai kriminālatbildība.

Aizliegumi, kas ir jāievēro atrodoties mežos un purvos:
- nedrīkst nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;

- nedrīkst kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

- nedrīkst atstāt ugunskurus bez uzraudzības;

- nedrīkst dedzināt atkritumus;

- nedrīkst braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
- nedrīkst veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Arī meža īpašniekiem ir savi pienākumi šajā ugunsnedrošajā periodā:

- jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties;

- jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas īpašnieka mežā, tā pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

 

Esiet uzmanīgi ar uguni un saudzējiet savu un citu meža īpašumu!

Jaunākās ziņas

Jaunākā informācija