Lauku atbalsta dienesta informācija

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta mājas lapā (www.lad.gov.lv) pieejamo informāciju, līdz 2014.gada 15.maijam var iesniegt iesniegumus uz kompensācijas saņemšanu par NATURA2000 meža platībām, kurām ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi. Sīkāka informācija šeit. Kooperatīvās sabiedrības speciālisti palīdzēs noteikt, vai Jūsu meža īpašumā ir NATURA2000 meža platības, kā arī aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju.

Jaunākās ziņas