Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”  unMinistru kabineta 2015.gada 4.augusta  noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai” apakšpasākuma Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi" aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”.

Lasīt tālāk ...

Simtgades zaļumballes svētki un Mednieku spēka takas atklāšana Inčukalnā 2018.gada 11.augustā!

Vēja spārniem paskrējis gads un šobrīd tuvojas finišam kāda skaista un vajadzīga projekta* realizācija.

Mednieku spēka taka – mūsu vēlme radīt vietu, kur ienirt cilvēka praktiski neskartā vidē, tikai dažus soļus no visaptverošās ikdienas steigas.                                 .

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

IIN izmaiņas saistībā ar atbalsta maksājumiem

IIN likuma pārejas noteikumu 94.punkts nosaka, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā neiekļauj 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Tas nozīmē, ka līdz 2023.gadam (ieskaitot) LAP pasākumu un Natura 2000 ietvaros saņemtās summas ar IIN netiek apliktas.

 

Vairāk info: www.la.lv

Nāc uz Meža ABC 12.maijs, Struņķukrogs, Kuldīgas novads

MEŽA ABC ir latvijā lielākais izglītojošais pasākums par mežu!

Meža nozares Dziesmu un deju svētki jeb pasākums “Meža ABC” 2018.gadā notiks 10.-12.maijā ar devīzi "meža nozare - Latvijai!"

12.maijā tiek gaidītas ģimenes un visi interesenti! Pasākums bez maksas!

 

Lasīt tālāk ...

Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā

27. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu ieguldījumos meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā. 

 
Ņemot vērā pasākumā iestrādātos augstos kvalitātes kritērijus, grozījumi paredz palielināt maksimālo platību, kurā var veikt meža ieaudzēšanu, līdz 20 ha vienam atbalsta saņēmējam plānošanas periodā. Grozījumi paredz arī iespēju apmežot nelielu platību līdz 4 ha līdzšinējo 2 ha vietā (atsevišķi no lauksaimniecības zemes esošu platību, uz kuru netiek attiecināts nosacījums par augsnes auglību). 
 
Papildināti arī projektu atlases kritēriji apakšpasākumā „Meža ieaudzēšana” un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, dodot iespēju atbalsta pretendentam iegūt papildu punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”. 
 
 

Jaunākās ziņas

Jaunākā informācija