Apmācības par Medību saimniecības organizēšanu privātajos mežos

Aicinām medniekus, meža īpašniekus, meža nozarē strādājošos un lauksaimniekus apmeklēt MPKS “L.V.Mežs” rīkotās apmācības par Medību saimniecības organizēšanu privātajos mežos. Apmācības notiks 2018.gada 17.-18.februārī Inčukalnā.

 

Apmācību laikā Jūs uzzināsiet informāciju par medību gaļas aprites, higiēnas un biodrošības prasībām, pārstrādi, medījamo dzīvnieku piebarošanu, kā arī to slimību atpazīšanu. Būs arī informācija par medību likumdošanu, medību saimniecības organizēšanas pamatprincipiem, medību dokumentācijas noformēšanu un dzīvnieku uzskaites pamatprincipiem. Abās apmācību dienā notiks gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības.

Lektori – Ilze Plīkša, Pārtikas un veterinārā dienesta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītāja vietniece, Jānis Zālītis, Latvijas Mednieku savienības Rīgas reģiona vadītājs.

Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var zvanot pa telefonu 29448967 (Aiga) vai rakstot e-pastu uz adresi aiga.smiltane@lvmezs.lv. Informācija pieejama mājas lapā www.lvmezs.lv.

Dalības maksa EUR 10,-.

 

Pieteikšanās līdz 14.02.2018. Vietu skaits ierobežots, vēlams pieteikties laicīgi!

 

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

 

 

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS ir aplūkojams šeit

 

                                               

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» II starpposms (01.10.-31.12.2017.)

 


 

Lasīt tālāk ...

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

Kopējais konsultāciju pasākuma finansējums visiem projekta partneriem ir EUR  118 814, t.sk. 100% ES līdzfinansējums. Projekta realizācijas laiks līdz 2018.gada februāra beigām. Minimālais konsultāciju saņēmēju skaits projekta ietvaros – 122 meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji - juridiskas vai fiziskas personas, kā arī personas, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē.

 

 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Kooperatīvās sabiedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija

Pētījums balstīts uz iepriekšējiem pētījumiem meža apsaimniekošanā privātajā un valsts sektorā. Ar iepriekš iegūtajiem datiem un pieredzi plānots izstrādāt metodiku kompleksai meža apsaimniekošanai, daudzpusīgi pielietojot mazgabarīta meža tehniku Latvijas apstākļos. Pētījumā aprobēto metodiku un pārbaudītās tehnoloģijas varēs ieviest meža apsaimniekošanā visā Latvijas teritorijā. Plānoto pētījumu novitāte saistīta ar mazgabarīta tehnikas un jaunāko mežsaimniecības plānošanas tehnoloģiju kompleksu izmantošanu meža apsaimniekošanas sistēmās. Pētījuma gaitā secīgi tiks noskaidrota mazgabarīta mežizstrādes tehnikas veiktspēja un kompleksu meža apsaimniekošanas plānošanas un darbu izpildes risinājumu izmantošanas iespējas. Pētījumā nepieciešamie lauka dati tiks ievākti ar specializētu telemetrisko datu ievākšanas aprīkojumu atbilstoši izstrādātajai metodikai.

 

Pētniecības projekta nr.12«Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija»     

I starpposma (01.07.-30.09.2017.) rezultātu atskaite

 

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „L.V.Mežs” sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”

 

Izstrādāto audžu taksācijas rādītāji

Mežaudze

Valdošā suga

Koku skaits, gab, ha¯¹

Vidējā koka caurmērs, cm

Vidējā koka augstums, m

Vidējā valdaudzes koka augstums, m

G, m² ha¯¹

Krāja, m³ ha¯¹

Birzgale-1-1

B

1142

11,5

12,3

14,5

13,0

90,9

Inčukalns-1-1

E

1349

10,7

9,6

10,8

13,4

76,1

Inčukalns-1-2

E

872

9,4

9,0

11,3

9,0

64,3

Inčukalns-1-3

P

512

23,0

20,5

20,7

22,1

214,1

Inčukalns-1-4

B

930

11,6

12,6

14,9

11,3

79,6

 

Harvestera nozāģēto koku skaita sadalījums caurmēra pakāpēs

 

Jaunaudžu kopšana – harvestera ražīguma rādītāji mašinizētā kopšanas cirtē

 

Testējamās mežizstrādes metodes harvesteram.

 

 

Koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot sortimentācijas (kokmateriālu veidu apvienošanas) ietekmi:

1.BIO+PM – papīrmalka apvienota ar biomasas  ražošanu;
 
2.VISS – apaļo kokmateriālu ražošana atbilstoši darba uzdevumam;
 
3.PM – papīrmalkas ražošana.

 

 

 

 

 

 

 Krājas kopšanas cirtes – harvestera darba laika uzskaites kopsavilkums

 

Testējamās mežizstrādes metodes harvesteram:

 

1.koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot sīkkoku saglabāšanās ietekmi uz ražīgumu;

 

2.koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot sīkkoku nozāģēšanas ietekmi uz ražīgumu;

 

3. koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot ražīguma izmaiņas audzē bez pameža;

 

4.koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot ražīguma izmaiņas audzē ar pamežu.

 

Jaunākā informācija