Mācību organizēšana un īstenošana

Kopējais apmācību pasākuma finansējums abiem projekta partneriem ir EUR  42 500, lielākā daļa apmācību kursu ar 100% ES līdzfinansējums. Projekta realizācijas laiks - 2019.gada aprīlis. Apmācību saņēmēji var būt lauksaimnieki, meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji - juridiskas vai fiziskas personas, kā arī personas, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

 

Apmācības par Medību saimniecības organizēšanu privātajos mežos

Aicinām medniekus, meža īpašniekus, meža nozarē strādājošos un lauksaimniekus apmeklēt MPKS “L.V.Mežs” rīkotās apmācības par Medību saimniecības organizēšanu privātajos mežos. Apmācības notiks 2018.gada 17.-18.februārī Inčukalnā.

 

Apmācību laikā Jūs uzzināsiet informāciju par medību gaļas aprites, higiēnas un biodrošības prasībām, pārstrādi, medījamo dzīvnieku piebarošanu, kā arī to slimību atpazīšanu. Būs arī informācija par medību likumdošanu, medību saimniecības organizēšanas pamatprincipiem, medību dokumentācijas noformēšanu un dzīvnieku uzskaites pamatprincipiem. Abās apmācību dienā notiks gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības.

Lektori – Ilze Plīkša, Pārtikas un veterinārā dienesta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītāja vietniece, Jānis Zālītis, Latvijas Mednieku savienības Rīgas reģiona vadītājs.

Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var zvanot pa telefonu 29448967 (Aiga) vai rakstot e-pastu uz adresi aiga.smiltane@lvmezs.lv. Informācija pieejama mājas lapā www.lvmezs.lv.

Dalības maksa EUR 10,-.

 

Pieteikšanās līdz 14.02.2018. Vietu skaits ierobežots, vēlams pieteikties laicīgi!

 

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

 

 

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS ir aplūkojams šeit

 

                                               

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» II starpposms (01.10.-31.12.2017.)

 


 

Lasīt tālāk ...

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai

Kopējais konsultāciju pasākuma finansējums visiem projekta partneriem ir EUR  118 814, t.sk. 100% ES līdzfinansējums. Projekta realizācijas laiks līdz 2018.gada februāra beigām. Minimālais konsultāciju saņēmēju skaits projekta ietvaros – 122 meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji - juridiskas vai fiziskas personas, kā arī personas, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē.

 

 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Kooperatīvās sabiedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē