Par ātraudzīgo koku stādīšanu un kopšanu

Pēc klausītāju lūguma ieskats seminārā par ātraudzīgo koku stādīšanu un kopšanu plantāciju mežā.

Semināra prezentācija ir aplūkojama šeit

 

 

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Jaunākā informācija