Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» II starpposms (01.10.-31.12.2017.)

 


 

 

 

 

 

 

 

Darba laika sadalījums pa darba elementiem KKC pie darba metodes sīkkoku saglabāšanā

 Darba laika sadalījums pa darba elementiem KKC pie darba metodes sīkkoku nozāģēšanā

KKC sikkoku nozāģēšana

 Darba laika sadalījums pa darba elementiem KKC pie darba metodes pameža nozāģēšanā

 

Darba laika sadalījums pa darba elementiem KKC pie darba metodes pameža saglabāšanā

 

 

 

 Darba ražīguma izmaiņas strādājos KKC atkarībā no pameža zāģēšanas ar harvesteru

 

Meža nozares komteneces centrs, 1.2.1.1/16/A/009

Jaunākā informācija