Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija

Pētījums balstīts uz iepriekšējiem pētījumiem meža apsaimniekošanā privātajā un valsts sektorā. Ar iepriekš iegūtajiem datiem un pieredzi plānots izstrādāt metodiku kompleksai meža apsaimniekošanai, daudzpusīgi pielietojot mazgabarīta meža tehniku Latvijas apstākļos. Pētījumā aprobēto metodiku un pārbaudītās tehnoloģijas varēs ieviest meža apsaimniekošanā visā Latvijas teritorijā. Plānoto pētījumu novitāte saistīta ar mazgabarīta tehnikas un jaunāko mežsaimniecības plānošanas tehnoloģiju kompleksu izmantošanu meža apsaimniekošanas sistēmās. Pētījuma gaitā secīgi tiks noskaidrota mazgabarīta mežizstrādes tehnikas veiktspēja un kompleksu meža apsaimniekošanas plānošanas un darbu izpildes risinājumu izmantošanas iespējas. Pētījumā nepieciešamie lauka dati tiks ievākti ar specializētu telemetrisko datu ievākšanas aprīkojumu atbilstoši izstrādātajai metodikai.

 

Pētniecības projekta nr.12«Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija»     

I starpposma (01.07.-30.09.2017.) rezultātu atskaite

 

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „L.V.Mežs” sadarbībā ar SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”

 

Izstrādāto audžu taksācijas rādītāji

Mežaudze

Valdošā suga

Koku skaits, gab, ha¯¹

Vidējā koka caurmērs, cm

Vidējā koka augstums, m

Vidējā valdaudzes koka augstums, m

G, m² ha¯¹

Krāja, m³ ha¯¹

Birzgale-1-1

B

1142

11,5

12,3

14,5

13,0

90,9

Inčukalns-1-1

E

1349

10,7

9,6

10,8

13,4

76,1

Inčukalns-1-2

E

872

9,4

9,0

11,3

9,0

64,3

Inčukalns-1-3

P

512

23,0

20,5

20,7

22,1

214,1

Inčukalns-1-4

B

930

11,6

12,6

14,9

11,3

79,6

 

Harvestera nozāģēto koku skaita sadalījums caurmēra pakāpēs

 

Jaunaudžu kopšana – harvestera ražīguma rādītāji mašinizētā kopšanas cirtē

 

Testējamās mežizstrādes metodes harvesteram.

 

 

Koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot sortimentācijas (kokmateriālu veidu apvienošanas) ietekmi:

1.BIO+PM – papīrmalka apvienota ar biomasas  ražošanu;
 
2.VISS – apaļo kokmateriālu ražošana atbilstoši darba uzdevumam;
 
3.PM – papīrmalkas ražošana.

 

 

 

 

 

 

 Krājas kopšanas cirtes – harvestera darba laika uzskaites kopsavilkums

 

Testējamās mežizstrādes metodes harvesteram:

 

1.koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot sīkkoku saglabāšanās ietekmi uz ražīgumu;

 

2.koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot sīkkoku nozāģēšanas ietekmi uz ražīgumu;

 

3. koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot ražīguma izmaiņas audzē bez pameža;

 

4.koksni pēc nozāģēšanas savāc un pieved uz augšgala krautuvi, izmēģinājumos novērtējot ražīguma izmaiņas audzē ar pamežu.

 

Jaunākā informācija