Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» 3. starpposma atskaite

Pētniecības projekta nr. 12 «Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija»
3. starpposma atskaite

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «L.V.Mežs»

Modris Kalvāns

Agris Zimelis, LVMI «Silava»

09.01.2019.

Meža nozares kompetences centrs, 1.2.1.1/16/A/009

3. starpposma rezultāts:  Uz mazo mežizstrādes tehniku balstītas kompleksas meža apsaimniekošanas sistēmas tehnoloģiju validācija

 

Starprezultāta īss apraksts:
•Apauguma novākšana lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
•Hidroloģiskā režīma uzlabošanai pēc krājas un jaunaudžu kopšanas;
•Meliorācijas grāvju gultnes attīrīšana no pielūžņojuma;
•Praksē aprobēta kompleksā mežsaimniecības pakalpojumu sistēma;
•Publikācijas par sasniegtiem rezultātiem.

Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» VI starpposma (01.10.2018.-30.12.2018.)

Mežizstrādes mašīna, kas aprīkota ar sastāva kopšanas galvu, novācot kokaugu apaugumu

Apskatīts mežistrādes mašīnā darba procesā var šeit

 

Projekta paredzētie darba uzdevumi ir izpildīti.
 
Projekta laikā tapa 3.publikācijas.
 
Projekta laikā notika 4.semināri, lai varētu iepazīties ar pētījumu, pētījuma rezultātiem un pētāmo tehniku.

 

Sadarbība

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «L.V.Mežs»

SIA «Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts»

Seminārs par kompleksās mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobāciju 16.11.2018.

 

Lasīt tālāk ...

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai II

Kopējais finansējums  ir 175 000.00 EUR. Projektā ir iesaistīti trīs kooperatīvi : MPKS “L.V. Mežs”, MPKS “Mežsaimnieks” un MPKS “Mūsu mežs”. Plānotais minimālais konsultācju saņēmēja skaits ir 400 – gan juridiskas, gan fiziskas personas. Konsultācijas vienam gala labuma guvējam tiks sniegtas ne vairāk kā 1500 EUR vērtībā. Konsultācijas tiek sniegtas ne tikai kooperatīvā esošajiem biedriem, bet arī visiem citiem pārējiem interesentiem par meža apsaimniekošanas jautājumiem.

 

 

Seminārs par kompleksās mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobāciju 16.11.2018.

2018.gada 16.novembrī tiks organizēts seminārs, kurā paradīsim sasniegtos rezultātus un tehnikas paraugdemonstrējumus.

Lai seminārs ritētu bez aizķeršanās, lūgums ievērot darba drošību( OBLIGĀTI jābūt vestei un ķiverei).

 

Lai pieteiktos dalībai seminārā rakstiet uz e-pastu: info@lvmezs.lv

Sīkāka info šeit!

Sadarbības parneri:

Pētniecības projekts: Nr. 1.2.1.1/16/A/009 „Kompleksās mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija”

 

Jaunākā informācija