Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai II

Kopējais finansējums  ir 175 000.00 EUR. Projektā ir iesaistīti trīs kooperatīvi : MPKS “L.V. Mežs”, MPKS “Mežsaimnieks” un MPKS “Mūsu mežs”. Plānotais minimālais konsultācju saņēmēja skaits ir 400 – gan juridiskas, gan fiziskas personas. Konsultācijas vienam gala labuma guvējam tiks sniegtas ne vairāk kā 1500 EUR vērtībā. Konsultācijas tiek sniegtas ne tikai kooperatīvā esošajiem biedriem, bet arī visiem citiem pārējiem interesentiem par meža apsaimniekošanas jautājumiem.

 

 

Seminārs par kompleksās mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobāciju 16.11.2018.

2018.gada 16.novembrī tiks organizēts seminārs, kurā paradīsim sasniegtos rezultātus un tehnikas paraugdemonstrējumus.

Lai seminārs ritētu bez aizķeršanās, lūgums ievērot darba drošību( OBLIGĀTI jābūt vestei un ķiverei).

 

Lai pieteiktos dalībai seminārā rakstiet uz e-pastu: info@lvmezs.lv

Sīkāka info šeit!

Sadarbības parneri:

Pētniecības projekts: Nr. 1.2.1.1/16/A/009 „Kompleksās mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija”

 

Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» V starpposma (01.07.2018.-30.09.2018.)

Ieskats darba procesā

Par ātraudzīgo koku stādīšanu un kopšanu

Pēc klausītāju lūguma ieskats seminārā par ātraudzīgo koku stādīšanu un kopšanu plantāciju mežā.

Semināra prezentācija ir aplūkojama šeit

 

 

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Bezmaksas apmācības par bioloģiski vērtīgu mežu

Aicinām meža īpašniekus, meža nozarē strādājošos apmeklēt MPKS “L.V.Mežs” rīkotās bezmaksas apmācības par bioloģiski vērtīgu mežu atpazīšanā.

Apmācības notiks 2018.gada 18. un 19.oktobrī, norises vieta“Kārļzemnieki 4”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.

Apmācību laikā Jūs uzzināsiet informāciju par biologiskajia daudzveidībai nozīmīgām meža struktūrām, to izvērtēšanu un aizsargājamu meža biotopu apsaimniekošanu.

 Pirmajā dienā tiks apgūtas teorētiskās zināšanas, bet otrajā dienā apskatīsim dabā dažādus meža objektus un gūsim praktiskas iemaņas mežā, kam ir jāpievērš uzmanība sertifikācijas laikā.

Lektori – Dr.biol.S.Ikauniece, meža biotopu eksperte.

Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var zvanot pa telefonu 29411860 (Kristīne) vai rakstot e-pastu uz adresi info@lvmezs.lv.

 

Pieteikšanās līdz 15.10.2018. Vietu skaits ierobežots, vēlams pieteikties laicīgi!

 

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS ir aplūkojams šeit

Jaunākā informācija