Seminārs par kompleksās mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobāciju 16.11.2018.

2018.gada 16.novembrī tiks organizēts seminārs, kurā paradīsim sasniegtos rezultātus un tehnikas paraugdemonstrējumus.

Lai seminārs ritētu bez aizķeršanās, lūgums ievērot darba drošību( OBLIGĀTI jābūt vestei un ķiverei).

 

Lai pieteiktos dalībai seminārā rakstiet uz e-pastu: info@lvmezs.lv

Sīkāka info šeit!

Sadarbības parneri:

Pētniecības projekts: Nr. 1.2.1.1/16/A/009 „Kompleksās mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija”

 

Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» V starpposma (01.07.2018.-30.09.2018.)

Ieskats darba procesā

Par ātraudzīgo koku stādīšanu un kopšanu

Pēc klausītāju lūguma ieskats seminārā par ātraudzīgo koku stādīšanu un kopšanu plantāciju mežā.

Semināra prezentācija ir aplūkojama šeit

 

 

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Bezmaksas apmācības par bioloģiski vērtīgu mežu

Aicinām meža īpašniekus, meža nozarē strādājošos apmeklēt MPKS “L.V.Mežs” rīkotās bezmaksas apmācības par bioloģiski vērtīgu mežu atpazīšanā.

Apmācības notiks 2018.gada 18. un 19.oktobrī, norises vieta“Kārļzemnieki 4”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.

Apmācību laikā Jūs uzzināsiet informāciju par biologiskajia daudzveidībai nozīmīgām meža struktūrām, to izvērtēšanu un aizsargājamu meža biotopu apsaimniekošanu.

 Pirmajā dienā tiks apgūtas teorētiskās zināšanas, bet otrajā dienā apskatīsim dabā dažādus meža objektus un gūsim praktiskas iemaņas mežā, kam ir jāpievērš uzmanība sertifikācijas laikā.

Lektori – Dr.biol.S.Ikauniece, meža biotopu eksperte.

Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var zvanot pa telefonu 29411860 (Kristīne) vai rakstot e-pastu uz adresi info@lvmezs.lv.

 

Pieteikšanās līdz 15.10.2018. Vietu skaits ierobežots, vēlams pieteikties laicīgi!

 

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS ir aplūkojams šeit

Bezmaksas apmācības par ātraudzīgo koku stādīšanu un kopšanu

Aicinām meža īpašniekus, meža nozarē strādājošos un lauksaimniekus apmeklēt MPKS “L.V.Mežs” rīkotās bezmaksas apmācības par ĀTRAUDZĪGO KOKU STĀDĪŠANU UN KOPŠANU, PLANTĀCIJU MEŽAUDŽU APSAIMNIEKOŠANAS SPECIFIKU.

Apmācības notiks 2018.gada 27. un 28.septembris, pirmā diena Inčukalnā, otrā – Jercēnu pagastā, Strenču novadā.

Apmācību laikā Jūs uzzināsiet informāciju par kokaugu stādījumos un plantācijās audzējamajām koku sugām, stādāmā materiāla kvalitātes prasībām, kokaugu stādījumu ierīkošanas tehnoloģijām, to kopšanu un iegūstamās produkcijas veidiem. Kā arī plantāciju mežu ierīkošanu un apsaimniekošanu. Pirmajā dienā tiks apgūtas teorētiskās zināšanas, bet otrajā dienā apskatīsim dabā dažādus kokaugu un plantāciju stādījumus.

Lektori – Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, LVMI “Silava”, Ilze Silamiķele, MPKS “L.V.Mežs” projekta vadītāja.

Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var zvanot pa telefonu 29411860 (Kristīne) vai rakstot e-pastu uz adresi info@lvmezs.lv. Informācija pieejama mājas lapā www.lvmezs.lv.

 

Pieteikšanās līdz 25.09.2018. Vietu skaits ierobežots, vēlams pieteikties laicīgi!

 

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS ir aplūkojams šeit