Par MPKS L.V.Mežs un Inčukalna Medību pili (raidījums "Konkurents" kanālā Re:TV)

Vidzemes TV sagatavots sižets par MPKS L.V.Mežs un Inčukalna Medību pili, kuru pārraidīja raidījumā "Konkurents" kanālā Re:TV : 2019. gada novembrī.

Lauku atbalsta dienests (LAD) atbalsta programma "Piens un augļi skolai" 2019./2020.mācību gadam

PIETEIKŠANĀS “PIENS UN AUGĻI SKOLAI” 2019./2020.MĀCĪBU GADAM NO 15.AUGUSTA LĪDZ 10.SEPTEMBRIM

 

Pieejamais finansējums produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir:

1) augļu un dārzeņu piegādei un izdalei – 1 535 362,00 EUR;

2) piena piegādei un izdalei – 2 776 362,00 EUR.

 

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā  Atbalsta veidi/ Tirgus pasākumi/ Piens un augļi skolai [vairāk informācijas šeit]

No 2019.gada 1.septembra var pieteikties Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstam LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU ĢENĒTISKO RESURSU SAGLABĀŠANAI

NO 2019. GADA 1.SEPTEMBRA var pieteikties  atbalstam LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU ĢENĒTISKO RESURSU SAGLABĀŠANAI [vairāk informācijas šeit]  (LDGRS). Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu:

  • Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju,
  • Latvijas baltās šķirnes cūku,
  • Latvijas tumšgalves šķirnes aitu,
  • Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu,
  • Latvijas vietējās kazu šķirnes audzētāji.

Lai saņemtu atbalstu pretendentam Lauku atbalsta dienestā LĪDZ 2019.GADA 30.SEPTEMBRIM ir jāiesniedz iesniegums, kā arī Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam. IESNIEGUMU VAR  IESNIEGT TIKAI IZMANTOJOT LAUKU ATBALSTA DIENESTA   ELEKTRONISKO PIETEIKŠANĀS SISTĒMU [vairāk informācijas šeit].

 

Plašāka informācija pieejama šeit.

No 2019.gada 1.oktobra iespējams pieteikties Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstam INOVĀCIJU UN JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDEI LAUKSAIMNIECĪBĀ

Lauku atbalsta dienests (LAD) no   2019.GADA 1.OKTOBRA LĪDZ 2019.GADA 1.NOVEMBRIM izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma "SADARBĪBA"   apakšpasākumā   "ATBALSTS JAUNU PRODUKTU, METOŽU, PROCESU UN TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDEI" [vairāk informācijas šeit].

 

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

 

Plašāka informācija pieejama šeit.

 

No 2019.gada 1.oktobra Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai MEŽSAIMNIECĪBĀ

PIEEJAMAIS ATBALSTS MEŽSAIMNIECĪBĀ NO 2019.GADA 1.OKTOBRA LĪDZ 2019.GADA 30.DECEMBRIM:

- apakšpasākumā   “MEŽA IEAUDZĒŠANA” [vairāk informācijas šeit]  varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.

- apakšpasākumā   "MEŽA UGUNSGRĒKOS UN DABAS KATASTROFĀS IZNĪCINĀTU MEŽAUDŽU ATJAUNOŠANA" [vairāk informācijas šeit]   atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa - vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi.

 

NO 2019.GADA 1.OKTOBRA LĪDZ 2019.GADA 1.NOVEMBRIM:

-apakšpasākumā   "MEŽA UGUNSGRĒKU, KAITĒKĻU UN SLIMĪBU MONITORINGA IEKĀRTU UN SAKARU APRĪKOJUMA IERĪKOŠANA UN UZLABOŠANA" [vairāk informācijas šeit]. Pasākumā var veikt ugunsnovērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu.

 

 Plašāka informācija pieejama šeit.

Jaunākās ziņas